Цераксон отзывы для детей при задержке речевого развития отзывы

Цераксон отзывы для детей при задержке речевого развития отзывы

Данный фармацевтический препарат относится к лекарственной группе психостимулирующих ноотропов, класса цитиколинов, которые применяют для улучшения когнитивных функций головного мозга.

Основной действующий компонент – цитиколин, — вещество, которое является аналогом натурального нуклеозида, фосфатидилхолинового предшественника. Также родственен к другим фосфолипидам, входящим в состав мембран клеток.

Как показали исследования, цитиколин обладает способностью улучшать мозговое кровообращение, повышает эффективность поставок кислорода в клетки головного мозга. Как следствие, нормализуется церебральный метаболизм, улучшается работа головного мозга.

Также цитиколин – активный донор органических соединений холинов, которые используются в процессе метаболизма при синтезировании ацетилхолинов (нейромедиаторов, благодаря которым осуществляется нервно-мышечная передача нервных импульсов).

Защищает, восстанавливает и улучшает функционирование клеточных мембран нейронов, производит противоотечное действие на головной мозг, препятствует высвобождению свободных радикалов. Применение препарата способствует сокращению периода восстановления после черепно-мозговых травм, инсультов, иных нарушений работы головного мозга.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Цитиколін стимулює біосинтез структурних фосфоліпідів мембран нейронів, що підтверджено даними магнітнорезонансної спектроскопії. Цитиколін поліпшує функціонування таких мембранних механізмів як іонні насоси та рецептори, без регуляції яких неможливе нормальне проведення нервових імпульсів. Завдяки стабілізуючій дії на мембрану нейронів цитиколін виявляє протинабрякові властивості, які сприяють реабсорбції набряку мозку.

Експериментальні дослідження показали, що цитиколін інгібує активацію деяких фосфоліпаз (А1, А2, С та D), зменшуючи утворення вільних радикалів, запобігає руйнуванню мембранних систем і зберігає антиоксидантні захисні системи, такі як глутатіон.

Цитиколін зберігає нейронний запас енергії, інгібує апоптоз та стимулює синтез ацетилхоліну.

Експериментально доведено, що цитиколін також проявляє профілактичну нейропротекторну дію при фокальній ішемії головного мозку.

Повідомлялося, що цитиколін достовірно збільшує показники функціонального одужання у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу, що співпадає з уповільненням росту ішемічного ураження головного мозку за даними нейровізуалізації. У пацієнтів з черепно-мозковою травмою цитиколін прискорює відновлення і зменшує тривалість та інтенсивність посттравматичного синдрому.

Цитиколін поліпшує рівень уваги та свідомості, сприяє зменшенню проявів амнезії, когнітивні та неврологічні розлади, пов’язані з ішемією головного мозку.

Фармакокінетика.

Цитиколін добре абсорбується після перорального, внутрішньом’язового та внутрішньовенного введення. Рівень холіну у плазмі крові значно збільшується після введення вищезазначеними шляхами. Абсорбція після перорального введення практично повна, і біодоступність практично така ж, як і при внутрішньовенному застосуванні.

Залежно від шляху введення, препарат метаболізується в кишечнику, печінці до холіну та цитидину. Після введення цитиколін широко розподіляється в структурах головного мозку зі швидким включенням фракції холіну в структурні фосфоліпіди та фракції цитидину у цитидинові нуклеотиди і нуклеїнові кислоти. Досягнувши головного мозку, цитиколін вбудовується у клітинні, цитоплазматичні та мітохондріальні мембрани, беручи участь у побудові фракції фосфоліпідів.

Тільки невелика кількість дози виявляється у сечі і фекаліях (менше 3 %). Приблизно 12 % дози виводиться з СО2,що видихається. У виведенні препарату із сечею виділяють дві фази: перша фаза – приблизно 36 годин – у якій швидкість виведення швидко зменшується, і друга фаза, в якій швидкість виведення зменшується набагато повільніше. Така ж сама фазність спостерігається при виведенні з СО2, швидкість виведення СО2,що видихається, швидко зменшується приблизно через 15 годин, потім вона знижується набагато повільніше.

Показания

Данный лекарственный препарат применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями работы головного мозга. В частности, назначают при:

— когнитивных, сенситивных, двигательных расстройствах;

— в острой фазе нарушений мозгового кровообращения (инсультах);

— терапии последствий нарушения мозгового кровообращения;

— черепно-мозговых травмах, как в остром, так и в восстановительном периоде;

— при энцефалопатии различного генеза, дегенеративных заболеваниях головного мозга;

— длительных коматозных состояниях;

— осложнениях после хирургических вмешательств на головном мозге (отеках);

— паркинсонизме (может применяться в комплексе с холиноблокаторами, при невозможности назначения леводопы).

Особливості застосування

У разі персистуючої внутрішньочерепної кровотечі препарат рекомендується вводити у вигляді дуже повільної внутрішньовенної інфузії (30 крапель за хвилину) та не перевищувати добову дозу 1000 мг.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Достатні дані про застосування цитиколіну вагітним жінкам відсутні. Застосовувати препарат в період вагітності та годування груддю можна тільки тоді, коли очікувана користь для жінки перевищує можливий ризик для плода або дитини.

Дані про проникнення цитиколіну в грудне молоко відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Цитиколін не впливає на здатність керувати транспортними засобами і працювати зі складними механізмами.

Эритроциты в анализе мочи по Нечипоренко


Эритроциты в моче

Эритроциты – это красные кровяные тельца. Они выполняют в организме человека очень важную функцию: доставляют кислород в клетки. С их помощью тело «дышит».

В моче эритроциты обычно практически отсутствуют. Они циркулируют вместе с кровью по телу около 120 дней и покидают организм в обход почек. Эритроциты поглощаются так называемыми макрофагами. Макрофаги есть во всех тканях тела, обеспечивают защиту организма от некоторых чужеродных частиц и продуктов распада, в том числе и от закончивших свой жизненный цикл эритроцитов. Если эритроциты в моче присутствуют в большом количестве, а это покажет анализ по Нечипоренко, значит в организме действительно что-то не так. Они могут присутствовать в большом количестве тогда, когда в почках камни и микроскопические повреждения позволяют красным кровяным тельцам попадать в мочу. Некоторые заболевания почек также характеризуются высоким содержанием эритроцитов в крови, такие как гломерулонефрит, пиелонефрит.

Эритроциты в моче в большом количестве – это один из возможных симптомов цистита, уретрита. Какая именно болезнь развилась в теле можно понять только при исследовании других показателей.

Красные кровяные тельца в моче могут напугать человека, ведь они придают специфический оттенок и их высокое содержание может быть заметно без исследований под микроскопом. Иследование мочи по Нечипоренко даст точные цифры и позволит обнаружить статистически значимое отклонение независимо от того, заметно это невооружённым взглядом или нет.


Эритроциты придают моче красный цвет

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують для внутрішньовенного або внутрішньом’язового введення, внутрішньовенно призначають у формі повільної внутрішньовенної ін’єкції (протягом 3-5 хв залежно від призначеної дози) або внутрішньовенно краплинно (40-60 крапель на хвилину).

Рекомендована доза для дорослих – 500-2000 мг на добу, залежно від тяжкості стану хворого.

Максимальна добова доза – 2000 мг.

При гострих та невідкладних станах максимальний терапевтичний ефект досягається при призначенні препарату у перші 24 години.

Термін лікування залежить від перебігу хвороби та визначається лікарем.

Для пацієнтів літнього віку коригувати дозу не потрібне.

Препарат сумісний з усіма внутрішньовенними ізотонічними розчинами, а також із гіпертонічними розчинами глюкози.

Даний розчин призначений для разового застосування. Розчин необхідно ввести одразу ж після розкриття ампули. Невикористаний розчин слід знищити.

При необхідності лікування продовжують застосовувати цитиколін у формі розчину для перорального застосування.

Немає достатніх даних щодо застосування препарату дітям.

ЦЕРАКСОН

Здравствуйте. Раствор для приема внутрь “Цераксон” ребёнку назначил детский невролог, так как мы наблюдаемся с ЗРР (задержкой речевого развития) с 2-х лет. Подробнее об этом я писала в отзыве на сироп “Пантогам”. Ну а уже в возрасте 2,7 лет нам предстояло пройти курс уколов ноотропным препаратом “Церебролизин”, по окончанию которого необходимо было пропить сироп “Цераксон”. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Так как врач назначила “Цераксон” в сиропе, то я собственно и искала именно сироп в нескольких аптеках. Потом как оказалось, сироп и раствор для приёма внутрь — это одно и тоже. Но только большинство фармацевтов об этом и не подозревали…читать ещё

Читайте также:  Sulcus costae

. О препарате Упаковка из плотного картона. Действующее вещество данного ноотропного препарата — цитиколин. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Что меня сперва удивило и озадачило, так это список тех серьёзных заболеваний при которых назначают “Цераксон”, среди которых нет и в помине нашего ЗРР:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Но на самом деле, врачи много каких препаратов прописывают детям не по возрасту. Потому как на практике они эффективны, хоть производитель и не указывает об этом и даже не рекомендует детям до 18 лет (потому что на детях препарат не исследовали). Всё таки причин не доверять врачу я не видела, хотя признаюсь что давала препарат ребенку с осторожностью:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ На оборотной стороне есть некоторая краткая информация о составе и условиях хранения:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ А в нижней части пачки чётко обозначена дата изготовления и срок годности:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Разделительная ячейка внутри пачки надёжно фиксирует флакон с раствором. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Бутылёк изготовлен из стекла, поэтому надо быть предельно осторожным чтобы случайно не уронить и не разбить его. На этикетке также продублирована информация о наименовании, составе и сроке годности. Объём мизерный, всего 30 мл. В продаже только такой:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Крышечка пластмассовая отвинчивающаяся, закрывается плотно. При транспортировке не протекает:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ В дополнение к препарату идёт мерный шприц объёмом до 3 мл:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Отсутствие десятичных долей в шкале мл сначала не понравилось, но потом приноровилась “на глаз” набирать необходимое количество сиропа (у нас это 0,5 и 1,5 мл). К препарату прилагается подробная ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (при нажатии на фото ниже изображение увеличится до читаемого размера):Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Консистенция раствора внешне выглядит как обычная вода, но слегка густоватая. Цвета не имеет, жидкость прозрачная. Вкус вишнёвый, с горчинкой. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ ПРИМЕНЕНИЕ Способ и дозировка:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ “Побочки”:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Сироп “Цераксон” давала ребёнку два раза в день (утром в 9.00 и в обед 13.00) в дозировке назначенной детским неврологом. Важно применять в первой половине дня, как и любой ноотроп вызывает нервное возбуждение, гиперактивность и высока вероятность что малыша будет сложно уложить спать. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Сначала доза идет на повышение (2 раза в день по 0,5 мл — 7 дней), потом большая дозировка (2 раза в день по 1,5 мл — 1 месяц) и после идет на снижение (2 раза в день по 0,5 мл — 7 дней). Для курса приёма по такой схеме мы приобрели 3 (!) упаковки препарата, но это не предел. Для полного “счастья” надо было купить еще и 4-ую упаковку “Цераксона”, так как не хватало для нескольких заключительных дней приёма (по уже сниженной дозе). Но я не стала пускать еще 700 рублей на ветер. Почему? Об этом узнаете в конце отзыва. По деньгам вышло не дешево — это 1 999 рублей минимум. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Раствор нужно употреблять во время приёма пищи. Следовательно на каждый завтрак/обед ребенку в компот добавляла “Цераксон”. Конечно я пробовала давать и в чистом виде, запивая водой/компотом, но сын постоянно его выплёвывал. А в компоте вкус горькой вишни не такой ярко выраженный. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ О РЕЗУЛЬТАТЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЗРРВ процессе лечения «Цераксоном» ребёнок стал более капризным, легко «Цераксоном» ребёнок стал более капризным, легко «заводился» и плакал по пустяковым ситуациям (например: упала игрушка, не может снять предмет одежды и прочее); периодически отказывался от дневного сна, но скорей всего это не из-за ввода препарата, а просто сбивался график (поздно проснулся утром например). Но качество ночного сна не нарушено, малыш спал крепко без просыпаний. Во время занятий по развитию речи (методический материал) охотно включался в процесс, но в тех заданиях где следовало произнести простое слово или хотя бы слог — ребёнок шёл в отказ, ничего не менялось в общем-то. НО. Уже по завершению курса “Цераксона” ребёнок иногда проявлял желание повторять некоторые буквы и даже слоги, которыми он раньше не владел. Но увы, такое происходит очень редко и сугубо “по настроению”. Пока, конечно же, преобразовывать слоги в слова так и не решается. Про построение предложений я вообще молчу, пока что наше коронное это “Мама/папа на”, “мама пись-пись (в туалет)”, как то так. Пока что мы по-прежнему не хотим повторять слова за взрослыми. На сегодняшний день в речи практически нет никаких изменений. Малыш преимущественно общается жестами, мычанием и 20-30 словами из своего активного словаря. Ребёнок понимает абсолютно всё что говорят, выполняет инструкции, правильно показывает части тела/цвета/формы/животных/транспорт и тому подобное, приносит тот или иной предмет из другой комнаты. Психологическое и логическое мышление работает. Значит всё в норме и речь попозже “подтянется”. Ну а пока мы по-прежнему продолжаем заниматься (а также читаем стихи/сказки;обсуждаем и проговариваем всё что происходит вокруг;рисуем, лепим и прочее), играть в пальчиковые игры, делать массаж пальчиков. Это также нам рекомендовал делать невролог. Почему? Потому что речевой центр и центр мелкой моторики в головном мозге находятся рядом. Как только происходит стимуляция мелкой моторики нейронные импульсы направляются и в речевой центр головного мозга и начинают его стимулировать и как бы раздражать речь, тем самым заставляет ребенка говорить. В общем развитие мелкой моторики ускоряет процесс развития речи. Как такового ошеломляющего результата от применения раствора “Цераксон” я не заметила. Я уже если честно перестала верить в эффективность ноотропных средств в лечении ЗРР (задержки речевого развития). По достижению 3х летнего возраста ребёнка нам необходимо вновь явиться к неврологу, где будет назначено более глубокое обследование, но я уверена что проблем в головном мозге у нас нет (но для спокойствия проверить нужно). На сегодняшний момент для себя решила, что к ноотропам больше не вернусь. Что с ними, что без них — одинаково. “Цераксон” для ЗРР не рекомендую: дорого и не эффективно. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Благодарю за внимание.

Читайте также:  Деринат срок годности после открытия

Побічні реакції

Дуже рідко ( Читайте также: Пикамилон: отзывы пациентов, принимавших препарат, аналоги, инструкция по применению

Чаще всего «Цераксон» назначается при болезнях нервной системы. Может применяться как для детей, так и для взрослых. Важно понимать, что самолечение недопустимо, все назначения лекарственных средств должен проводить только врач. Он поможет подобрать оптимальную дозировку препарата, а также определит регулярность приема.

Описание препарата «Цераксон»

«Цераксон» эффективно лечит расстройства и различные повреждения нервов и всей системы. Это подтверждают многочисленные отзывы и инструкция по применению. Восстанавливает задержку речи у детей, при этом скорость психических реакций остается на прежнем уровне. Если нарушена мелкая моторика или речь, то препарат способен помочь.

Вот поэтому назначают медикамент «Цераксон» ребенку. Отзывы это подтверждают.

Многие родители удивляются результату, который проявляется после терапии препаратом. Ребенок уже более уверенно стоит, переворачивается, сидит, эти показатели превышают норму, соответствующую возрасту.

«Цераксон» является ноотропным препаратом. Действующее вещество – цитоколин – предшественник ключевых компонентов клеточной мембраны. У него широкий спектр действия, способен восстанавливать поврежденные клеточные мембраны, ингибировать фосфолипазы, свободные радикалы не образуются в результате воздействия лекарственного средства. При остром инсульте объем поражения тканей головного мозга уменьшается, улучшается холинергическая передача.

После черепно-мозговой травмы восстановительный период сокращается, при этом уменьшается длительность посттравматической комы и выраженность неврологических признаков.

Если имеется хроническая гипоксия мозга, то с приемом «Цераксона» память улучшается, повышается инициативность, внимательность. Проявления амнезии постепенно уходят.

Чувствительные и двигательные неврологические нарушения, у которых сосудистая и дегенеративная этиология, также исчезают.

Очень эффективен «Цераксон» при задержке речевого развития. Отзывы (детям препарат нравится) это подтверждают.

Кроме того, препарат показан для взрослых. Он оказывает следующее действие:

 1. Улучшаются когнитивные процессы.
 2. Стимулируется восстановление клеток головного мозга, а также предотвращается их гибель.
 3. Отек головного мозга, если он имеется, уменьшается.
 4. Сокращается период восстановления после травмы.
 5. Клетки головного мозга меньше подвергаются травмированию.

Формы выпуска

В каких формах давать «Цераксон» ребенку? Отзывы указывают, что формы выпуска препарата следующие:

 • Раствор для приема внутрь (часто называют сиропом).
 • Ампулы для инъекций объемом 500 и 1000 мг.

Чаще всего назначается именно клубничный сироп «Цераксон» детям. Отзывы родителей после применения хорошие.

Состав медикамента

В составе «Цераксона» – цитиколин натрия, а также небольшое количество вспомогательных веществ.

Вспомогательные вещества бывают различные в зависимости от форм выпуска. В растворе для инъекций содержится натрия гидроксид или хлористоводородная кислота.

У сиропа или раствора для приема внутрь следующие дополнительные компоненты: сорбитол, глицерин, цитрат и сахаринат натрия, лимонная кислота, клубничная эссенция.

Поэтому прекрасно подойдет «Цераксон» ребенку (отзывы на этот счет имеются).

Фармакокинетическое действие

Абсорбция хорошая вне зависимости от способа введения. Одинаковая биодоступность при пероральном и внутривенном введении. Повышает концентрацию холина в крови. Распределяется в структуре мозга, происходит встраивание в клеточные мембраны, при этом образуются фосфолипиды. Выводится из организма только 15% вещества. Это подтверждают к препарату «Цераксон» отзывы. Для детей при задержке речевого развития подходит идеально.

Показания

Показаниями к применению препарата выступают:

 1. Черепно-мозговая травма (острый и восстановительный периоды) и осложнения, ею вызванные.
 2. Ишемический и геморрагический инсульт (острый и восстановительный периоды).
 3. Неврологические нарушения, вызванные дегенеративными и сосудистыми изменениями.
 4. Нарушение мозгового кровообращения.
 5. Осложнения, вызванные гипоксией головного мозга.
 6. Расстройства, вызванные нарушением работы в мозговых сосудах.

Инструкция по применению

«Цераксон» ребенку (отзывы имеются) рекомендуется давать с осторожностью.

Детям дозировка подбирается в зависимости от диагноза и возраста. Следует еще раз подчеркнуть, что назначать лекарственное средство должен только лечащий врач. Различные виды поражения центральной нервной системы являются показаниями к приему. Даже грудничкам можно прописать данный препарат. Это успокаивает малыша, делает его более уравновешенным. Процесс его развития нормализуется.

Если ребенок недоношенный, то максимальная доза за однократный прием не должна быть больше 50 мг. Принимают лекарство дважды в сутки. Малышам, которым уже исполнилось два месяца, назначают 100 мг 2 раза в день. Примерная продолжительность приема составляет три месяца.

Какие противопоказания имеются у препарата?

Как у любого лекарственного средства, у «Цераксона» имеются некоторые противопоказания:

 1. При недостаточной скорости расщепления фруктозы препарат запрещен к назначению.
 2. Высокий тонус парасимпатической нервной системы служит одним из противопоказаний.
 3. При непереносимости компонентов лекарственного средства прием медикамента не рекомендуется.

Побочные явления

Обычно препарат хорошо переносится и детьми, и взрослыми. Но не исключено развитие следующих побочных явлений:

 1. Тошноты, переходящей в рвоту, диареи.
 2. Нарушения дыхания.
 3. Крапивницы в виде аллергической реакции.
 4. Повышения давления.
 5. Отечности ног и гиперемии лица.
 6. Головокружения.
 7. Головной боли.
 8. Галлюцинаций.
 9. Тремора.
 10. Кожного зуда и сыпи.
 11. Анафилактического шока.
 12. Нарушения сна.
 13. Чувства жара.
 14. Онемения в конечностях.
 15. Потери аппетита.

Особые указания по приему

Можно найти о препарате «Цераксон» отзывы.

Для детей при задержке речи применяется довольно часто. Помогает хорошо. Но нужно уметь правильно хранить препарат.

На холоде могут образовываться кристаллы в растворе, который принимается внутрь. Но если обеспечить дальнейшее хранение в теплом помещении, то происходит постепенное растворение кристаллов. Произойдет это спустя несколько месяцев.

Усиливаются эффекты леводопы в период приема медикамента. Одновременный прием меклофеноксата не рекомендуется. Это подтверждает к препарату «Цераксон» инструкция. Для детей (отзывы на этот счет имеются) можно подобрать аналоги. Рассмотрим их далее.

Аналоги «Цераксона»

У данного лекарственного средства большое количество аналогов. У каждого из них имеются свои плюсы и минусы. Ели «Цераксона» нет в наличие, то показан прием:

 • «Аминалона»;
 • «Ампассе»;
 • гамма-аминомасляной кислоты;
 • «Глеацера»;
 • «Глиатилина»;
 • «Глицина»;
 • глутаминовой кислоты;
 • гопантеновой кислоты;
 • «Делецита»;
 • «Деманола»;
 • «Интеллана»;
 • кальция гопантената;
 • «Кортексина»;
 • «Луцетама»;
 • меклофеноксата гидрохлорида;
 • «Мексипридола»;
 • «Мексиприма»;
 • «Минисема»;
 • «Нейромета»;
 • «Нобена»;
 • «Нооклерина»;
 • «Ноопепта»;
 • «Ноотропила»;
 • «Нооцетама»;
 • «Пантогама актив»;
 • «Пантокальцина»;
 • «Пикамилона»;
 • «Пирабене»;
 • «Пиратропила»;
 • «Пирацетама»;
 • «Пиридитола»;
 • «Прамистара»;
 • «Стамина»;
 • «Тенотена»;
 • «Фенибута»;
 • «Фенотропила»;
 • холина альфосцерата;
 • «Холитилина»;
 • «Цебрилизина»;
 • «Церебрамина»;
 • «Церебрила»;
 • «Церебролизата»;
 • «Церебролизина»;
 • «Церетона»;
 • «Церутила»;
 • «Энцефабола»;
 • «Эскотропила».

Рассмотрим более подробно некоторые из аналогичных ноотропных препаратов.

«Пирацетам»

Является одним из первых ноотропных препаратов, синтезировали его более 50 лет назад. Оказывает благотворное влияние на мозговую деятельность, интеллектуальные нагрузки с ним значительно лучше переносятся. Мотивация к обучению и концентрация внимания повышаются. Форма выпуска: капсулы, ампулы, таблетки. Но грудничкам его не назначают, а также тем детям, у которых имеется психомоторное возбуждение.

«Фенибут»

«Фенибут» является современным ноотропом, детям назначается довольно часто. Производит стимуляцию деятельности нервной системы, повышает умственные способности, улучшает память, школьники лучше справляются с процессом обучения.

Действует как дневной транквилизатор, снижается чувство тревоги, раздражительности, улучшается засыпание. Форма выпуска: таблетки и порошок. Обладает низкой токсичностью, можно применять для детей с двух лет. Но не исключены побочные явления – тошнота, сонливость и головокружение.

«Циннаризин»

«Циннаризин» также относится к ноотропам, но детям до 12 лет его не рекомендуется использовать. Однако медики все же назначают препарат детям от 1 года, поскольку отмечается положительный эффект. Важно понимать, что научной обоснованности пока нет о том, что ноотропы помогают детям. А вот побочные явления наблюдаются довольно часто: головная боль, снижение артериального давления, нарушение функции почек и печени. В продаже можно найти в виде капсул и таблеток.

«Глицин»

Глицин является аминоуксусной кислотой. Достоинства ноотропов у нее имеются. А вот побочных эффектов совсем нет. Малыши любого возраста могут абсолютно безбоязненно принимать данный медикамент. Происходит регуляция процессов возбуждения и торможения в результате приема. Внимание малыша повышается, обучаемость повышается, сон нормализуется.

Читайте также:  Пластическая операция на гортани

Отзывы

Насколько помогает «Цераксон» детям?

Отзывы родителей данный лекарственный препарат вызывает только хорошие. У ребенка улучшаются все реакции, восстанавливается речь, развитие проходит в более быстром темпе. Мелкая моторика улучшается под действием медикамента.

Хорошо переносится, не вызывает побочных действий. Никакого синдрома отмены не наблюдается.

Стоимость препарата

Цена медикамента «Цераксон» довольно высокая, но его следует приобрести, поскольку он очень эффективный. Раствор для инъекций стоит несколько дороже, (это зависит от дозировки) – от 800 до 1500 рублей. От 650 рублей стоит раствор для приема внутрь «Цераксон» (сироп для детей). Отзывы это подтверждают.

Применение Цераксона при задержке речевого развития — поделюсь нашим опытом. Как мы принимали, помог ли нам препарат, есть ли побочные эффекты — ответы в моем отзыве.

Сегодняшний свой отзыв решила написать, чтобы как-то помочь другим мамам, столкнувшимся с задержкой речевого развития у ребенка. Я много отзывов перечитала сама, думаю, что и мой окажется для кого-то полезным.

Цераксон при задержке речевого развития (ЗРР) назначают не так часто, как мне кажется, поэтому хочется рассказать про наш опыт.

Вот здесь — ссылка можете прочитать мой отзыв про другой препарат, назначенный нам также для развития речи.

Буду рассказывать в этом отзыве вот про этот препарат:

Лекарственный препарат Nycomed Цераксон

Вообще, конечно, сложно писать про лекарства и оценивать их, потому что порой они не помогают не потому что плохие и малоэффективные, а просто потому что их неправильно нам назначают врачи. Я попытаюсь быть объективной и просто расскажу про наш опыт применения.

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЦЕРАКСОНА:

Способствует восстановлению поврежденных мембран клеток, ингибирует действие фосфолипаз, препятствуя избыточному образованию свободных радикалов, а также предотвращает гибель клеток, воздействуя на механизмы апоптоза.

В остром периоде инсульта цитиколин уменьшает объем поражения ткани головного мозга, улучшает холинергическую передачу.

При черепно-мозговой травме уменьшает длительность посттравматической комы и выраженность неврологических симптомов, кроме этого цитиколин способствует уменьшению продолжительности восстановительного периода.

При хронической гипоксии голвного мозга цитиколин эффективен при лечении когнитивных расстройств, таких как ухудшение памяти, безынициативность, затруднения, возникающие при выполнении повседневных действий и самообслуживании. Повышает уровень внимания и сознания, а также уменьшает проявление амнезии.

▶️ Полное название препарата: Цераксон раствор для приема внутрь

▶️ Стоимость: 700 рублей.

▶️ Объем (количество): 100 мг/30 мл.

▶️ Место покупки: обычная аптека

▶️ Срок годности: 3 года.

▶️ Страна производитель: Франция

���������������� ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕПАРАТЕ : ����������������

Раствор находится в небольшой бутылочке из прозрачного стекла с откручивающейся пластиковой крышкой. Объем небольшой. Дополнительно есть и бумажная упаковка. Также вместе с препаратом в упаковке находится дозировочный шприц и инструкция.

Цвет у раствора прозрачный, напоминает воду.

Запах немного клубничный.

Последствия внутричерепного кровоизлияния

Последствия внутричерепной травмы

Легкое когнитивное расстройство

Цереброваскулярная болезнь неуточненная

гиперчувствительность к любому из компонентов препарата;

выраженная ваготония (преобладание тонуса парасимпатической части вегетативной нервной системы);

редкие наследственные заболевания, связанные с непереносимостью фруктозы;

дети до 18 лет (в связи с отсутствием достаточных клинических данных).

Дозировка у препарата может быть разной в зависимости от показаний к назначению. Дозировки для детей вообще в инструкции нет, поскольку детский возраст относится к числу противопоказаний к назначению данного препарата. Но все же этот раствор в небольшой дозировке неврологи назначают и детям. Хочется надеяться, что малышам он не навредит.

Нам его назначили по 1 мл. утром в течение 30 дней. Нам как раз хватило одной упаковки по 30 мл.

1 мл раствора для приема внутрь содержит:
активное вещество :цитиколин натрия (эквивалентно 100 мг цитиколина)
вспомогательные вещества :сорбитол — 200 мг; глицерол — 50 мг; метилпарагидроксибензоат — 1,45 мг; пропилпарагидроксибензоат — 0,25 мг; натрия цитрата дигидрат — 6 мг; натрия сахаринат — 0,2 мг; ароматизатор клубничный (эссенция клубничная 1487-S-Lucta) — 0,408 мг; калия сорбат — 3 мг; лимонная кислота 50% раствор — до рН 6; вода очищенная — до 1 мл

Назначили этот препарат дочке в 1 год и 5 месяцев. У нас вообще не было речи, даже пропал лепет, который был до года. Больше ждать, когда она сама заговорит мне не хотелось, и именно в год и 5 месяцев я и обратилась к неврологу. Выбирала лучшего, ездила в соседнюю республику.

Других отклонений я в это время у дочки не видела, и главная наша проблема была именно отсутствие речи. Понимала она многое, была сообразительная.

Невролог нас посмотрела, кое-что спросила, я ответила на вопросы. В итоге она сказала, что у дочки сильный тонус мышц шеи, что они как бы зажаты. И по своему опыту она знает, что в таких случаях детки начинают позже говорить. «Глазки хорошие, ребенок спокойный, не вижу отклонений в нервно-психическом плане». Что-то в этом роде нам было сказано, практически дословно.

И вот наше назначение и диагноз:

И вот мой отзыв на препарат Стугерон из этого списка — ссылка

В числе назначенных препаратов как раз и был Цераксон. Я сразу его купила вместе с другими препаратами, пришла домой и стала изучать инструкцию. Реально даже удивилась, увидев показания и противопоказания к приему. Но раз невролог, проверенный вроде бы невролог, рекомендует его принимать, решила начать лечение. Хотя детский возраст там и был в противопоказаниях.

С приемом препарата проблем не возникло, было удобно его давать ребенку именно из-за его жидкой формы. Побочных эффектов, к счастью, также не заметила.

Пропили мы Цераксон вместе с другими препаратами, как и советовал невролог. Но увы, никаких результатов такое лечение нам не принесло. Радовало хоть то, что и побочных эффектов также не было. Но все же я так рассчитывала на прогресс в развитии речи, ведь препараты довольно серьезные.

Сейчас нам на днях будет 2 года, и у нас появился лепет, некоторые слова дочка начала повторять, много очень разных звуков издает. Но помогли нам уже другие препараты, назначенные другим неврологом. А вот Цераксон полгода назад не помог. Второй наш невролог даже удивилась, увидев назначенное нам лечение с Цераксоном. Она спрашивала: «разве у вас были судороги? почему вам назначили эти препараты?» Судорог у нас не было никогда!

Мне сложно давать оценку этому препарату, но я просто поделилась нашим опытом. Думаю, он может пригодиться многим. Про другие препараты также расскажу в следующих отзывах.

Цераксону поставлю оценку 3. Рекомендую его принимать только по назначению врача! В нашем случае он эффективным не оказался, но я не могу брать на себя ответственность и говорить, что его не стоит принимать. Случаи бывают разные, врачам все же виднее. Возможно, нам просто его неправильно назначили, кто знает.

Надеюсь, мой отзыв окажется для вас полезным!

И теперь хочу дать ссылки на новые мои отзывы, написанные после приема других препаратов. Они нам очень помогли!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ПАНТОГАМ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ — при помощи него дочка полностью изменилась, стала внимательной и появились новые слоги

ЦИННАРИЗИН ПРИ ЗРР — помог выучить буквы, цифры и новые слова вместе с Энцефаболом

ЭНЦЕФАБОЛ ПРИ ЗРР — помог выучить буквы, цифры и новые слова

ФЕНИБУТ ПРИ ЗРР — помог вместе с Пантогамом!

Ссылка на основную публикацию
Центр акушерства и гинекологии на юго западной
Адрес: Москва, ул. академика Опарина, д. 4 Контактный телефон: +7 (495) 531-44-44 НИИ Кулакова (центр акушерства на Опарина) – научно-медицинское...
Цвет мочи у ребенка в 3 месяца
Одна мама, очень ответственный руководитель очень крупной компании, меняя подгузник своему месячному сыну, сказала мне: «Если бы год назад меня...
Цвет налета на языке причины
Белый налет на языке не всегда вызывает беспокойство. Однако, если мы все-таки увидим это, стоит обратиться к специалисту. Такой симптом...
Центр бамбук аэропорт
Про «Центр экстремального похудения Бамбук» Предложить изменения Сообщить о закрытии Хотите всегда выглядеть неотразимо, иметь красивую и подтянутую фигуру? Тогда...
Adblock detector